Jak je to se zdravotní péčí pro přistěhovalce v ČR?

Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn. V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat komerční cestovní zdravotní pojištění.

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do bezplatného systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud osoba, které bylo přiznáno vízum, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny.

Pokud vám bylo uděleno vízum za účelem strpění podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, do systému veřejného zdravotního pojištění zařazeni nejste a musíte si zajistit své vlastní pojištění.

.Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz